Bog-ptica

Zakrili dobrotom sve…

(Ps 36,11)

 

U svim narodima ptica ima bogato duhovno značenje, te je slika ili simbol božanstva[1]. Letenje je vez između neba i zemlje.

Ptice simboliziraju i duhovna stanja čovjeka, tj. čovjek stanje ponesenosti/zanesenosti (viša stanja uma/duha) opisuje riječima leta, te uzima pticu kao opisni pridjev onoga što želi iskazati.

Neke vrste ptica zaslužuju posebnu pažnju s obzirom da se češće pojavljuju u religioznoj simbolici.

Golub

Golubica se kao simbol pojavljuje u predkršćanskim religijama, kao i u kršćanstvu, te židovstvu.

SMDoveGoddess2
boginja s golubicama, mikensko razdoblje, National Archaeological Museum, Atena

Na primjer, u Mezopotamiji su se boginje Atargatis, Ishtar, Inanna, Aštarta i Afrodita obično prikazivale s golubicama, a za legendaernu kraljicu Semiramidu legenda kaže da su je odgojile golubice, povezujući je s boginjama. U Epu o Gilgamešu golubica je poslana kako bi pronašla kraj poplave (tema koja je kasnije utkana i u Bibliju – Post 8,11).

1200 bce rhea mother goddess figurine with birds minoan
Rhea – figura Majke boginje s krunom od ptica, Minojska kultura, c.1200 pr.Kr., Heraklion Archaeological Museum, Kreta

 

 

 

0-golubica1
Vučedolska “golubica” (ritualna posuda) – zapravo jarebica: simbol boga vatre i kovača

U starorimskoj religiji ptice su igrale presudnu ulogu u auguriji po kojoj su se stvarale najvažnije državne odluke. Proricanje prema pjevu i letu ptica je upravo “poznavanje”  nebeskog jezika. Pjesnik Saint-John Perse nedvojbeno je naslutio neku vrstu iskonske čistoće tog jezika kad je napisao:

Ptice nam čuvaju nešto od pjesme stvaranja

 

bactria
orao, baktrijska kultura, oko 2000.g.pr.Kr.

 

“Na samom početku kršćanske umjetnosti ptice se upotrebljavaju kao simboli “krilatog bića”, duše. Davno prije no što su umjetnici uopće pokušali prikazati ptice prema njihovoj vrsti, oblik ptice iskorištava se za ocrtavanje duhovnoga, za razliku od tvarnog/materijalnog svijeta. To prikazivanje duše pomoću ptice ima svoje porijeklo u umjetnosti drevnog Egipta.” (Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Kršćanska sadašnjost, 1979, str.495)

ba
Ba – egipatski simbol duše

 

bronze. Late Period, ca. 715-332 BC
Horus, egipatski bog čije ime znači “onaj koji je iznad”
tomb-of-nefertari-luxor-7.jpg
mural grobnice s prikazom kraljice Nefertari: glavu joj pokriva ptica, simbol boginje Nekhbet, koju se naziva “Očem očeva, majkom majki, koja je postojala od početka i koja je Stvoritelj ovog svijeta” izvor; iznad strši Amunova kruna

U knjizi Postanka, koja je ujedno i židovski i kršćanski sveti spis, čitamo da je duh Božji poput ptice koja sjedi na jajima:

…tama se prostirala nad bezdanom i duh Božji lebdio[2] je nad vodama. (Post 1,2)

Tako Talmud uspoređuje Božjeg Duha s golubicom koja lebdi nad vodama[3].

Evanđelja opisuju trenutak Isusova krštenja kada Duh Sveti poprima oblik goluba:

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. (Mt 3,16)

Ova slika ptice nad Isusom, koja je znak da je Isus Sin Boga, ima paralelu s egipatskim prikazomom Božjeg sina, tj. faraona, s obzirom da se vjerovalo da je faraon posrednik izmedju Boga i ljudi, doslovno “sin”. I na jednom i na drugom mjestu ptica je, dakle, znak Božjeg poslanja, posredništva.

Baptism_-_Marcellinus_and_Peter
freska s prikazom krštenja, katakombe Marcelinusa i Petra, Rim

Prema gore navedenom evanđeoskom opisu[4] golub je postao obavezni ikonografski element u prikazu Trojstva.

iluminacija psaltira iz 15.st., Engleska, Royal 2 B VIII f. 101v
iluminacija psaltira iz 15.st., Engleska

Golubica koja lebdi nad vodom krštenja[5] nalazi svoje simboličko podrijetlo i u navedenoj rečenici iz knjige Postanka koja opisuje sam početak stvaranja (pripremu).

edf2bbc38c5c3b0fff6007053e920857

Nadalje, njezin simbolizam oslanja se i na Post 8,11 gdje objavljuje Božji savez s ljudima. Golubica je ovdje glasnik je obnove: zemlja je obnovljena, očišćena kroz vodu.

m43.009ra
iluminirani psaltir, 13.st., Engleska

Orao

Orao, kralj medu pticama zbog letačkog umijeća, simbol je nadmoći, ali i plemenitosti. U SZ nailazimo na tekst koji svjedoči kako se i sam Bog može predočiti kao ptica:

Poput orla što bdi nad gnijezdom,
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga,
pa ga na svojim nosi perima. (Pnz 32,11)

 

Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. (Izl 19,4)

Budući da dugo živi, orlu se pridaje moć periodičke regeneracije. Dva psalma predstavljaju čovjeka pod dva različita vida: čovjeka klonulog i čovjeka vraćenog u život. Simbolizam ptice dobro prikazuje ta dva stanja:

Sličan sam čaplji u pustinji,
postah k’o
ćuk na pustoj razvalini.
Ne nalazim sna i uzdišem
k’o samotan
vrabac na krovu.

Ps 102,7-8

 

…život ti (Bog) ispunja dobrima,
k’o
orlu ti se mladost obnavlja.

Ps 103,5

Kod Ezekiela, četiri Bića, svako obdareno s četiri lica, posjeduju i orlovsko lice koje djeluje posve u skladu s njihovim krilatim tijelima.

I u sva četiri bijaše lice čovječje; u sva četiri zdesna lice lavlje; u sva četiri slijeva lice volujsko; i lice orlovsko u sva četiri. Krila im bijahu gore raskriljena. Svako imaše dva krila što se spajahu i dva krila kojim tijelo pokrivahu. (Ez 1,10-11)

Tetramorph_meteora
tetramorf, freska, 16.st., Meteora, Grčka
native
Nicolaus de Lyra, Postilla litteralis in Biblia. Source: gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Latin 461, fol 135v.

U Otkrivenju, četvrto Biće je orao u punom letu.

U sredini prijestolja, oko prijestolja, četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: prvobiće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu. Ta su četiri bića – u svakoga po šest krila – sve naokolo i iznutra puna očiju. (Otk 4,7)

display_image
vitraj, crkva sv. Ane, Carmarthenshire

Iskutvo Duha i metafora ptice

Iskustvo zahvaćenosti od Duha Božjeg u Starom zavjetu pisci opisuju kao “provaljivanje”: Duh provaljuje u čovjeka i daje mu izvanrednu snagu – zahvaća ga svojim kanđama i nosi ga.

 

No, to iskustvo nije tipično starozavjetno, već univerzalno. S obzirom da ovdje iznosimo jedan kratak pregled ove teme, analizu i komparaciju tog općeg iskustva ostavit ćemo po strani, a kao primjer navesti mistična iskustva sv. Tereze Avilske.

Sv. Tereza Avilska govori o letu duha, tj. uzdignuću duše koje se dogada u prepuštanju, predanju Bogu:

Naslada je takva da se ponekad čini kako je preostaje samo tren da duša posve izađe iz ovoga tijela. I kako bi sretna smrt to bila!”[6]

kadkad duša izađe iz sebe same, poput vatre koja je razgorena i postala plamen, pa poneki put ta vatra silno naraste[7]

Gospodin djeluje na drukčiji način i u rastu nenavezanosti na stvorove, a još puno više u letu duha. Jasno sam vidjela da je to posebna milost… [8]

privuče Gospodin dušu, recimo tako, kao što oblaci privlače paru sa zemlje te je svu podižu s nje. Oblak se diže u nebo i odnosi je sa sobom te joj počinje pokazivati stvari i kraljevstva koje joj je pripravio. (…) Premda s mukom i nasilu (duša) se oduprijeti može gotovo uvijek. Ovdje (u ushitima/letovima) najčešće nema nikakva lijeka, već često puta, bez predosjećanja i bez ikakve pomoći, nadode tako snažna i brza provala, da vidite i osjećate kako se diže ovaj vodonosni oblak ili ovaj orao i kupi vas svojim krilima.[9]

Oh, Bože mili, kako se ovdje jasno uvida objašnjenje retka … (Ps 55,7) Jasno se razabire da je riječ o letu duha što ga započinje da bi se uzdigao iznad svega stvorenoga i od sebe samoga prvog. No taj je let ugodan, to je nasladan let, let bez buke.[10]

No kad stigne dovde, gdje je obasja ovo Sunce pravde koje je prisiljava da otvori oči, vidi toliko trunja da bi ih ponovno htjela zatvoriti, jer još uvijek nije kćerka ovog snažnog orla da bi mogla netremice promatrati ovo Sunce. [11]

ANGELS ©Genève, Bibliothèque de Genève- Introduction à la Cabale, dédiée au roi François Ier
korovi anđela, Bibliothèque de Genève- Introduction à la Cabale, dédiée au roi François Ier

Slično opisuju i biblijski pisci: Bog kao Duh dolazi “s visina” poput ptice, iznenada, često puta sa silom: obuzima čovjeka (1 Sam 16,13), silazi na njega, uzima ga, zahvaća (Suci 14,6), grabi, prenosi s jednog mjesta na drugo i sl.

duh Jahvin odnijet će te ne znam kamo… (1 Kr 18,12)

Ispruži nešto nalik na ruku i uhvati me za kosu na glavi. Uto me duh podiže između zemlje i neba i ponese me… (Ez 8,3)

Tada se duh podiže i ponese me… (Ez 11,1)

U svakom slučaju Duh u čovjeku izaziva psihofizičke pojave koje nadilaze čovjekovo normalno stanje [13] ili: Duh je ptica koja nosi čovjeka.

Beliefnet Community Artprophet design study painting for Holy Spirit Dove
Beliefnet Community Artprophet, design study painting for Holy Spirit Dove

 

Ulomak iz Epa o Etani (3000-2000.g.pr.Kr.):

“Etaniu orao prozbori:

Druže moj, na nebesa Anu ja ću te uznijeti!

Svojim grudima na moje ti lezi grudi,

svoje ruke na krila ti prostri moja,

svoje bokove na moje ti položi bokove!

(…)

Tako, druže moj, na nebo do Ištare ja ću te uznijeti,

kod Ištare, vladarice naše, biljka je rođenja,

do Ištare, vladarice naše, ja ću te odnijeti.

Svoje bokove ti na moje položi bokove,

svoje ruke ti na moja prostri krila!

Svoje on bokove na njegove postavi bokove,

svoje on ruke na njegova prostre krila.

Na jedan dvostruki sat u vis kad se on s njim diže, reče orao: U nizinu pogledaj, druže moj, sad kakva postade zemlja?

“Poput kolibice postade zemlja, a more široko koliko dvorište.”…”

Gilgameš – Stvaranje svijeta i druge babilonske legende, N. Nikolić, Zagreb : Otvoreno sveučilište, 1990., str.80-81

610q-83
Etani na orlu (gore lijevo) uzlazi na nebo, cilindrični pečat, Mezopotamija

 

……………………………

U Brahmanama se prinositelji žrtava ili obredne plesačice često nazivaju pticama što lete u nebo.

 

1920px-ചിതിയുടെയും-ഉപകരണങ്ങളുടെയും_മാതൃക
Agnicayana ritual (redovito vršen do 6.st.pr.Kr.) uključuje 12-odnevnu izgradnji oltara u obliku ptice zvan “uttaravedi” od 1005 cigli
ThunderBird_Rock_Carved_Petroglyph_at_Twin_Buffs
Grom-ptice urezane u kamenu (prahistorijska umjetnost američkih indijanaca) – bića nadnaravne moći koja upravljaju gornjim (dobrim) svijetom i munjama gađaju bića donjeg svijeta (zlo)

 

4774b6ab142bb89f9beadf44b7891758
Miko: shinto svećenica s krunom ptice

Ptica je i simbol duše koja se oslobađa tijela. Slično bi se mogli protumačiti i neki prapovijesni crteži ljudi-ptica: kao uzlet duše ili ekstatični let šamana.

 

 

Vjerojatno najpoznatiji “letači” iz religiozne sfere jesu anđeli, a jezik ptica, o kojem govori Kuran, jezik je Boga.

 

Angelic Whisper- by Ginger Gilmour
Anđeoski šaptač – by Ginger Gilmour

 

[1] M. Cocagnac, Biblijski simboli, str.149; kod indijaca Hamsa, Perzijanaca Simorgh, Arapa Anga, a kod rabina Jukneth

[2] Hebr. merahepet, od korijena: RHF: blago kretanje, blagi rast; primitivni korijen ovog pojma označava sve što ima veze s leglom i ležanjem na jajima

[3] “Talmud, Tractate Moed, Hagiga 15a” (PDF). Retrieved 21 February 2012.

[4] Mt 3,16; Mk 1,10; Lk 3,22; Iv 1,32

[5] novog rođenja

[6] Tereza Avilska, Moj život, KS, str.91

[7] isto, str.96

[8] isto, str. 97

[9] isto, str.106-107

[10] isto, str.113

[11] isto, str.114

[12] A. Rebić, Središnje teme Starog zavjeta, KS, Str.65

[13] isto,str.57

 

Santuário Nacional de Aparecida claudio pastro
Duh Sveti i Drvo života, kupola bazilike Gospina ukazanja (Basílica de Nossa Senhora Aparecida), Brazil, Claudio Pastro

 

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s